Nhân Vật
01/08/2017 03:15

Hoa hậu Diễm Hương: "Tôi phải đối mặt với căn bệnh 10 ngàn người chỉ một"

"Với con, tôi chẳng tiếc gì, cái gì cần tiêu cho con tôi đều làm. Còn tiêu cho bản thân thì tôi không làm, tôi thấy không đáng giá" – Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ.